Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Marikka lifestyle Oy (Y-tunnus: 2662527-9 )
Kalajoentie 4, 85100 Kalajoki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Marika Saarela, sähköposti: info@marikka.fi

REKISTERIN NIMI

Marikka lifestyle Oy:n asiakasrekisteri, tässä koskien verkkokauppaa www.marikka.fi.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Marikka lifestyle Oy:n (www.marikka.fi) asiakkaaksi, ostanut marikka.fi.:stä tavaraa ja/tai osallistuu Marikka lifestyle Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Marikka lifestyle Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Marikka lifestyle Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Marikka lifestyle Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Marikka lifestyle Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Marikka lifestyle Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Marikka lifestyle Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Marikka lifestyle Oy:lle, sähköpostitse yllä mainitulle rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Marikka lifestyle Oy:n käytössä, paitsi Marikka lifestyle Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Marikka lifestyle Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Marikka lifestyle Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Marikka lifestyle Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia, tai Marikka lifestyle Oy:n verkkokaupan (www.marikka.fi) hallinnallista käyttäjäoikeutta. Rekisteri sijaitsee Marikka lifestyle Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.